کاربر

عکس کاور خود را تغییر دهید
Reza_najafpour
عکس کاور خود را تغییر دهید
فارغ التحصیل مهندسی صنایع امیرکبیر دانشجوی استراتژیک علم و صنعت معلم فیزیک مدیر در شرکت نرم افزاری تسلط خوی بر برنامه نویسی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.