کاربر

عکس کاور خود را تغییر دهید
bahar
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی دانشگاه علم و صنعت و استاد خلبان هواپیمایی ایندیگو کشور هند.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.