گیمیفیکیشن در یادگیری الکترونیکی

در این مطلب، 4 مثال را به اشتراک خواهیم گذاشت که به طور کلی بیانگر این مهم هستند که چگونه با استفاده از گیمیفیکیشن در زمینه­ نیازهای آموزشی مختلف همچون استنتاجی و پذیرش سازمانی، ارتقاء مهارت­ های تخصصی، تطبیق پذیری، بهبود مهارت­ های اجتماعی، و برنامه­ های تغییر رفتاری، تجربه­ های یادگیری گسترده­ را خلق کردیم. ... ادامه مطلب

گیمیفیکیشن در آموزش الکترونیکی

یکی از جنبه های جذاب یادگیری الکترونیکی از طریق بازی های ویدئویی، “شبیه سازی” است: کاربران جذب این حالت می شوند که میتوانند از این طریق در پوست نوعی شخصیت تخیلی، با نماد و ویژگی های خاص قرار گیرند، که باید به کمک آنها قادر به مدیریت در محیط خاصی مهارت های خاصی را بدست آورند. ... ادامه مطلب