ثبت اطلاعات دانشجویان + پیشنهاد پروژه

این اطلاعات برای پیشنهاد پروژه متناسب با علایق و دغدغه های شما پیرامون درس گیمیفیکیشن کاربرد خواهد داشت.