پیشکسوتان گیمیفیکیشن

این سطح مخصوص افرادی است که تجربه بالایی در گیمیفای کردن سیستم ها دارند و حضورشان در آکادمی ارزشمند است

People who have reached this: