گیمیفیکیشن در آموزش الکترونیکی

یکی از جنبه های جذاب یادگیری الکترونیکی از طریق بازی های ویدئویی، “شبیه سازی” است: کاربران جذب این حالت می شوند که میتوانند از این طریق در پوست نوعی شخصیت تخیلی، با نماد و ویژگی های خاص قرار گیرند، که باید به کمک آنها قادر به مدیریت در محیط خاصی مهارت های خاصی را بدست آورند. ... ادامه مطلب