۴ نکته برای بیادماندنی کردن آموزش کارکنان

هدف از اجرای برنامه آموزش کارکنان در هر سازمانی، کمک به کارکنان برای یادگیری دانش و مهارت‌هایی است که در بلندمدت به آن‌ها نیاز خواهند داشت. ولی لازم است توجه داشته باشید که برای دستیابی به بهترین نتایج لازم است برنامه آموزش بیادماندنی و مؤثر باشد. ... ادامه مطلب