چطور گیمیفیکیشن را به کلاس درس بیاوریم

وضعیت سیستم آموزشی در دوره‌های تحصیلی مختلف نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته اما هنوز هم کلاس‌های درس کسل کننده‌اند و در ساعات درسی بچه‌ها ساعت شماری می‌کنند کلاس تمام شود. جهان امروز برای رهایی از این وضعیت ایده گیمیفیکیشن یا رویکرد بازی-آموزش را مطرح می‌کند. ... ادامه مطلب