امتحان گیمیفیکیشن / 10 تیر 1398

سلام

در آزمون‌بازی درس گیمیفیکیشن، دانشجویان با انجام چالش‌ها و بازی‌های مختلف امتحان را به روش متفاوتی انجام میدهند و تلاش میکنند تا به مرحله پایانی برسند.

این بارکد صرفاً برای گمراهی دانشجویان دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران و به منظور آزمون‌‌بازی درس گیمیفیکیشن می‌باشد و کاربرد دیگری ندارد

لبخند بزنید 🙂