ارائه دهنده در کلاس

10 سکه

افرادی که در کلاس مبحثی را بصورت حضوری به اعضای کلاس آموزش دهند این نشان را دریافت خواهند کرد و 10 امتیاز دریافت میکنند

People who have earned this: