چالش UiUx

به چالش تجربه کاربرتو بساز خوش اومدی

در این چالش شما باید دو مورد از سه مورد زیر رو به دلخواه انتخاب کنی و پاسخش رو به رابط خودت ارسال کنی

  • بررسی UiUx یکی از سه سایت PostBank.ir / Dorsa.net / یک سایت دلخواه
  • تشریح تجربه‌کاربری یک محصول مورداستفاده در زندگی شخصی خودت (غیر نرم افزاری)
  • تشریح تجربه کاربری یک اپلیکیشن مورداستفاده روزانه خودت

در انتها با فرمت زیر پیام خود را به رابط ارسال کنید:

کد ارتباطی
نام گزینه انجام شده
پاسخ تخصصی چالش