چالش مصاحبه

به چالش مصاحبه خوش اومدی!

در این چالش باید با حداقل دو نفر متفاوت مصاحبه کنی و صدای اون‌ها رو ضبط کنی.

ابتدا با معرفی خودت، رشته‌ی تحصیلیت و درس گیمیفیکیشن از وی بخواهید مکان مصاحبه را اعلام کند، سپس با سوالاتی هوشمندانه، جزئیات بازی در زندگی شخص را استخراج کنید. توجه داشته باشید حداکثر زمان هر مصاحبه 3 دقیقه می باشد. پس از اتمام، محل مصاحبه را روی نقشه با ذکر نام مصاحبه شونده علامت بزنید. در انتها مطابق دستورالعمل موارد خواسته شده را برای رابط ارسال کن. صدا واضح باشه حتما و اگر مشکلی توی ضبط داشتی مجدد تلاش کن.
دستورالعمل ارسال:
کد ارتباطی خودت
«چالش مصاحبه»
فایل صوتی ضبط شده هر مصاحبه

همچنین نقشه در انتهای امتحان از شما دریافت خواهد شد